0920-104 13

Huvudrubriker

Arvsfondsprojektet "Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & Asperger (AST)"

Pilotprojektets slutgiltiga mål är att öka möjligheten för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att ta tillvara sina rättigheter och göra sin röst hörd i rättsprocessen. Samtidigt ska aktörer i rättsväsendet och skolan få en mer rättvisande bild av vad som sker och kunskap om reaktioner och konsekvenser i kombination med ADHD, ADD och Asperger i samband med brott.

Pilotprojektmålet är att producera ett metodmaterial bestående av en handbok, e-learning och en vägledning för lokala brottsofferjourer. Metodmaterialet ska sedan erbjudas samtliga brottsofferjourer i Sverige genom riksförbundet Brottsofferjouren Sverige. Metodmaterialet ska användas vid utbildning för rättsprocessens aktörer och för pedagoger om reaktioner när någon med ADHD, ADD eller Asperger (AST) har utsatts för, bevittnat eller begått brott.

För att kunna ta fram metodmaterialet tar vi hjälp av unga personer med ADHD, ADD och Asperger (AST), rättsväsendets aktörer och personal i skolan.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.