0920-104 13

Huvudrubriker

Din tid är värdefull! Vi behöver dig.

Brottsofferjouren Luleå hjälper alla, män och kvinnor, unga och gamla, oavsett vilket brott man blivit utsatt för eller bevittnat.Vi bidrar till att brottsutsatta vågar anmäla och hålla fast vid anmälan och till att fler vågar vittna.

Kom och arbeta ideellt med oss och gör Luleå och Norrbotten till en tryggare plats. Det finns flera sätt du kan hjälpa till på:

Bli vittnesstödjare i Norrbotten
Information och stöd till brottsutsatta och vittnen i samband med rättegång. En medmänniska som står utanför rättsväsendet men känner till hur det fungerar. Som blivande vittnensstöd behöver du inga särskilda förkunskaper. Är du intresserad, hör av dig till oss, info@lulea.boj.se

Du får utbildning av oss om hur rättegångar går till, samt vilket stöd brottsutsatta och vittnen behöver. Du är med under rättegången, ger information, håller sällskap och inger trygghet.

Bli stödperson i Luleå
Stödpersonerna har ofta arbetat som poliser, jurister, socialsekreterare eller i annat arbete som gett viss inblick i rättsfrågor. Du avger tysthetslöfte och får utbildning av oss. Du erbjuder samtalsstöd och praktiska råd. Stödpersonen har kunskap om hur man kan må vid brottsutsatthet och vet vilka myndighetskontakter som krävs och kan visa hur man fyller i formulär och blanketter. De kan hjälpa till med information om skadestånd och brottsskadeersättning. Om det blir rättegång kan stödpersonen informera om hur rättegångsprocessen går till och följa med till rättssalen.

Övrigt frivilligarbete inom specifika professioner
Vi kan behöva hjälp med administration, event, kommunikation, fotografering, tryckeritjänster mm. Kontakta oss för aktuell information.

Bli medlem och/eller ge oss ekonomiskt stöd
Medlemskap 100 kr/år inkluderar tidningen Brottsoffer.
Bankgiro 374-0347.
Gåvor och sponsring från privatpersoner och företag hjälper oss att hjälpa fler.

För alla frivilligarbetare i Brottsofferjouren gäller att varje ansökan bedöms individuellt och följs upp med personlig intervju. Skicka ett mail eller ring oss så kan vi träffas och prata mer.

info@lulea.boj.se
0920-104 13

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.