0920-104 13

Regeringen ökar medlen till brottsofferstöd

Regeringen har beslutat att minst 75 procent av Brottsofferfondens medel ska tillfalla brottsofferjourer och andra organisationer som stöder brottsoffer. - Det är ett efterlängtat och positivt besked, säger Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande.

Brottsofferjourerna i landet tar ett stort ansvar för Sveriges stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Från den 16 november 2015 ökar också kraven på det svenska brottsofferstödet, i och med att EUs brottsofferdirektiv nu ska vara helt implementerat i medlemsstaterna.

Regeringen har beslutat att öka andelen av Brottsofferfondens medel som är möjlig att söka för frivilligorganisationer från 50 till 75 procent.

Brottsofferfonden finansieras huvudsakligen av en avgift som betalas av personer som dömts för brott med fängelse i straffskalan. Den 1 januari 2015 höjde regeringen avgiften från 500 till 800 kronor. Regeringen räknar med att fondens intäkter kommer att öka.

Mer information hittar du på www.regeringen.se eller på www.brottsofferjouren.se 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.