0920-104 13

Huvudrubriker

Bemötande

En HBTQ-certifiering handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. Det ska finnas förutsättningar för ett respektfullt bemötande, oavsett bakgrund.

I och med arbetet med HBTQ-certifierning har våra kunskaper ökat och vår förhoppning är att detta ger ringar på vattnet och att fler organisationer följer efter.

Målet är att skapa en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna.

Du kan läsa mer om hbtq-certifiering och vad det innebär på www.rfsl.se/hbtq

Våld i nära relation
Vi på Brottsofferjouren Luleå är medvetna om att det kan finnas andra försvårande omständigheter för en person som lever i en samkönad relation att söka hjälp av olika anledningar som inte förekommer i en olikkönad relation (heterosexuell).

Vi som arbetar på Brottsjouren Luleå har grundläggande och fördjupad HBTQ-kompetens med vidareutbildning inom bland annat partnervåld. Vi vet att våld sker i lika stor utsträckning hos samkönade relationer som i olikkönade. Våldet ser likadant ut, är lika grovt och följer samma mönster.
 
De svårigheter som finns för HBTQ-personer kan vara:

  • I en samkönad relation har omgivningen svårt att förstå våldet. Det finns inrotade föreställningar om kvinnligt och manligt när våldet tolkas.
     
  • Det finns även maktfaktorer som inte finns inom olikkönade relationer där homofobiska värderingar och attityder medför sociala och kulturella påfrestningar i samkönade relationer. Erfarenheter av diskriminering, hot och kränkningar gör att HBTQ-personer inte söker hjälp.
     
  • Rädsla för outning, att personen inte har kommit ut och att dennes partner kan hota med att outa den. Det kan också vara att behöva avslöja sin identitet eller sexuella läggning inför en främling, utan att veta hur det tas emot.
     
  • I en samkönad relation där våld existerar kan personen vara i ett våldsmönster där den är psykologiskt isolerad. Personen kan även vara ännu mer isolerad om omgivningen inte erkänner personen eller paret fullt ut. Den som blir utsatt för våld i en samkönad relation kan alltså vara dubbelt utsatt, både inom relationen och utanför den.

Är du utsatt för våld av din partner och inte har någon att prata med?
Är du rädd och inte tror att du kommer att bli tagen på allvar?

Hos Brottsofferjouren Luleå finns personal med HBTQ-kunskap. Vi erbjuder samtalsstöd, praktiskt rådgivning och samverkan. Du behöver inte ha gjort en anmälan hos polisen för att söka stöd hos oss. Vi utgår från dina behov och kan hjälpa till med andra myndighetskontakter så att du kan känna dig säker. 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.